Dongguan plant (China)

Address
Sumitomo Bakelite (Dongguan) Co., Ltd. | Basec Dongguan Factory
No.2 Qiao Lin Road
Ling Tou Industrial District, Qiao Tou Town
Dongguan, Guangdong
China
Tel.
+ 86-769-8334-3022

Highlights

SBHPP-Business Unit of Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

© SBHPP 2021
High Performance Plastics | Business unit of 
Sumitomo Bakelite Co., Ltd. SUMITOMO BAKELITE CO.,LTD.